Vadlīnijas

TELOS ir tīmekļa portāls, kuru 2021. gadā izveidoja filozofu biedrība Peripatos. Tas ir intelektuālas ievirzes polemiski izglītojošs tīmekļa žurnāls, kas apvieno Latvijas konservatīvos domātājus, kuriem līdz šim nav bijis savas vietnes un savas vienojošās telpas.

Kā sociāli konservatīvs, TELOS nav apcerīgi neitrāls un nesniedz agoru kuram katram skatījumam. Tas vērtē un spriež, izejot no noteiktas metafiziskas, ētiskas un attiecīgi politiskas nostājas. Portāla veidotāji tic noturīgai, pamatlīnijās nemainīgai, objektīvai lietu dabai un morālai kārtībai, kas ir pieejama ar saprātu apveltītām, izzināt gribošām būtnēm. Portāls apvieno Latvijas platoniķus, aristoteliešus, tomistus, kantiešus, visu skolu morālos reālistus un ortodoktiskos un ortopraktiskos kristiešus. Šīs dižās Rietumu intelektuālās tradīcijas ir nozīmīgas nevis tāpēc, ka ir “Rietumu” un tāpēc mūsējās, – tās ir nozīmīgas, jo ir patiesākas un pārliecinošākas nekā gandrīz jebkas, kas jaunievests Rietumos kopš apgaismības beigām un jo īpaši 20. un 21. gadsimtā. Mēs uzskatām, ka, atmetot mācību par cilvēka iedabu, ko tik labi formulēja senie grieķi, un atmetot mācību par morālā likuma dievišķo izcelsmi, visi morālie pienākumi un aizliegumi zaudē savu pamatojumu. Bez balsta dabīgajā likumā, pareizā saprāta lietojumā un pārdabiskā avotā, kurš valda kā likumdevējs, konservatīvisms ir tukša skaņa un tam vairs nav, ko “konservēt” jeb saglabāt.

Joniešu kolonna lapas augšpusē simbolizē senās Atēnas kā dabīgā likuma mācības sakni. Dūja savukārt simbolizē Jeruzalemi kā kristietības dzimšanas vietu un Svēto Garu. Abu šo principu un sakņu sintēze ir Rietumu civilizācija, kura piedzīvo norietu sevis pašas aizmiršanas un noniecināšanas dēļ. Savienojot šos principus un izsakoties Sokrata un ķēniņa Zālamana vārdiem, apgalvojam: kam nebūs tikuma, nebūs arī laimes, un, kam nebūs Dieva bijāšanas, nebūs gudrības. Starp abiem simboliem lasāmais vārds – TELOS sengrieķu valodā nozīmē ‘mērķi’, ‘piepildījumu’ vai ‘pilnīgojumu’. No šī vārda cēlusies “teleoloģija” kā mācība par lietu un būtņu mērķiem. Cilvēka mērķi nav iespējams meklēt un atrast, ja nepieņem, ka, tāpat kā acij ir funkcija jeb mērķis – ļaut redzēt, tā ir arī pašam īpašākajam cilvēka darbarīkam – viņa prātam. Prāta mērķis ir patiesība. Patiesības atzīšana un pareizs prāta lietojums padara cilvēku saprātīgu un krietnu un viņa dzīvi – jēgpilnu un labu.  Piedāvājot platformu domātājiem un vērotājiem, kuriem rūp patiess lietu apraksts un patiesi spriedumi, TELOS nolūks ir Latvijā daudzviet piesauktajam konservatīvismam piešķirt ΤΕΛΟΣ – skaidru mērķi un ceļu uz pilnīgojumu.

Tīmekļa portālam ir piecas sadaļas: Vadlīnijas, Izklāsti, Slavinājumi, Stāsti un Sarunas. Mēs rakstām par visu, kas veido civilizāciju – par cilvēkiem, tekstiem, notikumiem, valstslietām, mākslas darbiem un atsevišķu, privātu pieredzi. Slavinājumu sadaļā gribam atjaunot antīkā enkomija tradīciju. Kādas personas, grāmatas, filmas, runas vai notikuma slavinājums var ietvert – atbilstoši antīkajai tradīcijai – arī netiešu nopēlumu tam, kas nav patiess un labs, un tam, kas apstājies pusceļā. Izklāsti ir portāla didaktiskā sadaļa, kuras didaktiskums var izpausties, piemēram, grāmatu recenzijās vai notikumu analīzē. Savukārt Stāsti ir vieta personīgiem pārdzīvojumiem un pieredzei. Sadaļā Sarunas publicēsim intervijas un aplādes. Uzrunājot autorus – varbūt arī Jūs –, aicinām rakstīt tā, it kā rakstītu vēstuli inteliģentam domubiedram vai draugam. Šāda vēstule nav referāts vai lekcija – tā izstāsta teoriju tikai tik, cik nepieciešams, lai saprastu domu un vēstījumu. Rakstiet tā, it kā Jūs rakstītu cilvēkam, kuru cienāt un par kuru zināt, ka viņš rūpīgi izlasīs, bet arī uzskatāt, ka ir nepieciešams sniegt pamatojumu tam, ko gribat pateikt. Vēlamais raksta apjoms ir 8000–12 000 zīmes ar atstarpēm, taču varam publicēt arī izvērstākus tekstus. Ļoti gaidām jaunus autorus, pat cilvēkus, kuriem nav pieredzes ar tekstu radīšanu. Esam gatavi jums palīdzēt. Mēs atalgojam par publikācijai pieņemtiem tekstiem – ne pārāk daudz, bet atalgojam. Mēs arī labprāt publicējam anonīmus tekstus un tādus, kas parakstīti ar pseidonīmu. Šis nav akadēmisks izdevums, tāpēc zemlapas piezīmēm un literatūras sarakstam tajā jāparādās tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams.

Portāls ir veidots brīvprātīgā dedzībā un meklē atbalstītājus, tāpēc pateicībā pieņem ziedojumus:

Biedrība “Peripatos”
Reģistrācijas numurs: 40008303830
Swedbank konta numurs: LV75HABA0551050297532

Dūjas zīmējuma autore: ikonu gleznotāja Anna Kuzņecova
Kolonnas zīmējuma un logotipa stilizācijas autors: mākslinieks Reinis Liepa
Logotipa dizains: grafiskais dizaineris Edgars Zvirgzdiņš
Galvenā redaktore: Agnese Irbe, O.F.S., Dr. philol.
Redaktors: Krišjānis Lācis, Mag. phil.
Portāla veidošanā līdzdarbojas: prof. Raivis Bičevskis, Dr. phil.
Saziņai: redakcija@telos.lv