Trešo darbības gadu gaidot

Šogad decembrī aprit divi gadi, kopš tika nodibināta biedrība “Peripatos”, kura izveidoja un uztur portālu Telos. Pārlasot biedrības statūtus, kas savulaik tika rakstīti piepaceltā dvēseles stāvoklī, nākas secināt, ka portāls savā darbībā nav no tiem novirzījies un pat mēģinājis īstenot ikvienu minēto punktu. Tā kā šie statūti ir arī mūsu Vadlīniju pamatā,[1] varbūt ir vērts šeit tos citēt:

Mūsu mērķi ir:

(1) sekojot Aristotelam, veicināt izpratni par cilvēka saprātīgo iedabu, metafizikas un ētikas sasaisti ar politiku, objektīvu morālu kārtību, tās ievērošanas neatraujamo saistību ar cilvēka laimi un labklājību un valstiskās kopienas pakļautību kopējam labumam;

(2) sekmēt Rietumu intelektuālā mantojuma izziņu, kritiski izvērtējot senākas, jo īpaši 20. un 21. gadsimta ideoloģijas;

(3) izveidot un uzturēt tīmekļa žurnālu sociāli konservatīviem domātājiem;

(4) apvienot Latvijas platoniķus, aristoteliešus, tomistus, kantiešus, visu skolu morālos reālistus, ortodoktiskos un ortopraktiskos kristiešus un citus konservatīvos intelektuāļus kopīgā platformā;

(5) veicināt klasisko izglītību un vairot izpratni par tās nepieciešamību;

(6) rīkot diskusijas, apaļos galdus un dažādus sabiedriskus pasākumus; aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē un publiski paust Biedrības nostāju;

(7) vākt ziedojumus un piesaistīt līdzekļus konservatīvās domas attīstībai, kritiskās racionalitātes sekmēšanai, valstiskuma apziņai un pilsoniskās sabiedrības vitalitātei Latvijā

Šajos divos gadus portāls ir publicējis vairāk nekā 300 rakstu, eseju, aplāžu un tulkojumu no angļu, franču, vācu, krievu, ungāru, poļu, kā arī sengrieķu un latīņu valodām. Izņemot dažus pārpublicējumus, visi tulkojumi ir pirmpublicējumi un paredzēti tieši Telos, turklāt vairumā gadījumu no autoriem, kuri pasaulē ir pazīstami, taču latviešu valodā nekad nav bijuši tulkoti.

Kopā ir ierakstītas un arhīvā noklausāmas 38 aplādes. Tajās runājām par tādām aktuālām tēmām kā pandēmija, karš un cenzūra, taču arī par vispārīgākiem teorētiskiem jautājumiem un kultūras norisēm visplašākajā vārda nozīmē – par mūziku, arhitektūru, mitoloģiju, reliģiju, tautsaimniecību un godalgotiem romāniem.    

13. decembrī Telos veidotāji ierakstīs aplādi par šajos divos gados domāto, pētīto un darīto, kā arī par konservatīvismu šodienas Rietumos un Latvijā. Šajā aplādē paredzēts atbildēt arī uz lasītāju jautājumiem. Tāpēc, ja tādi ir, uzdodiet tos, lūdzu, komentāros.[1] https://telos.lv/vadlinijas

Foto: Ansis Starks

Print Friendly, PDF & Email

Vēlos saņemt apkopojumus uz norādīto adresi: