Saruna par intelektuāļiem un totalitārismu

28. septembrī plkst. 18:00 Stūra mājā norisinājās simpozijs “Intelektuālisms: tā saistība ar totalitārisma ideoloģiju un aktuālās problēmas”, kurā ar priekšlasījumiem uzstājās Roberts Romanovskis, Krišjānis Lācis, Raivis Bičevskis un Agnese Irbe. Romanovskis iesāka ar apsūdzību par jaunāku laiku intelektuāļu noslieci uz totalitārismu, kā arī mēģināja skaidrot inteliģentu un inteliģences jēdzienu saistību. Irbe savukārt apstrīdēja vairākas Romanovska tēzes un pievērsās totalitārisma, intelektuāļu un prāta jēdzienu analīzei, norādot, ka totalitārisms tomēr ir vēsturiski nosacīts termins, ka teorija jānošķir no ideoloģijas, un uzsverot, ka jebkādai politiskai organizācijai, kas ir sarežģītāka par cilti, ir nepieciešami intelektuāla darba darītāji, tādējādi intelektuālisma nosodījums ir pašatspēkojošs. Bičevskis savā priekšlasījumā sniedza nacisma totalitārās un totalizējošās ievirzes idejvēsturisko raksturojumu, uzsverot, ka Nīče nebija nacists, romantisms un nacisms bija savstarpēji izslēdzoši un ka nacisms pats bija tipiska modernitātes ideoloģija, kas pasaules daudzslāņainību novienkāršoja un reducēja. Lācis savukārt atgriezās pie marksisma un komunisma kā “intelektuāļu opija” un mēģināja noskaidrot cēloņus, kāpēc savulaik atradušies pietiekami daudzi intelektuāļi, kuri krituši kārdinājumā noslaucīt tāfeli pilnībā tīru, lai to aprakstītu no jauna ar saviem vārdiem.

Print Friendly, PDF & Email

Vēlos saņemt apkopojumus uz norādīto adresi: