Brieža sauciens jeb Patrika bruņas

Patriks, saukts par Īrijas apustuli, dzīvoja un evaņģelizēja 5. gadsimtā. Ziņas par viņam piedēvētu himnu parādījās 7. gadsimtā, liecinot, ka himnu tolaik dziedāja visos klosteros un baznīcās Īrijā. Lūgšanas teksts gēlu (vecīru) valodā atrodams divos 11. gadsimta “Himnu grāmatas” (Liber hymnorum) manuskriptos, kur arī izstāstīta teksta vēsture vai, drīzāk, leģenda: Patriks šo tekstu sacerējis kā aizsardzības lūgšanu un to skaitījis laikā, kad kāds īru ķēniņš un viņa druīdu sabiedrotie Patriku un viņa pavadoņus, astoņus mūkus, gaidījuši slēpnī, lai neļautu viņiem izplatīt kristīgo vēsti Tarā. Lūgšanu skaitot, tumša migla vai mākonis nolaidies pār Patriku un viņa pavadoņiem, tā ka viņi izskatījušies pēc briežiem ar aizmugurē skrienošu stirnu un tā izvairījušies no notveršanas. 

Šajā 11. gadsimta izdevuma pavadtekstā arī sacīts: “Tad svētais vīrs sacerēja šo himnu savas dzimtenes valodā, kuru tautā pazīst ar nosaukumu “Fáed fíada”, bet citi sauc arī par “Patrika bruņām”. Un šī himna pie īriem tiek turēta augstā godā, jo uzskata un arī daudzkārt ir pierādījies, ka tā, dievbijīgi skandēta, pasargā dvēseli un miesu no draudošām briesmām.”

Nosaukuma “Fáed fíada” tulkošana kā “Brieža sauciens” gan esot etimoloģiskā pāpratumā balstīta kļūda, kas ieviesusies vēl pirms himnu apkopošanas viduslaikos. Mūsdienu izdevēji raksta, ka nosaukums drīzāk esot jāsaprot “neredzamības migla” vai kā tamlīdzīgi. Šo kļūdu droši vien pastiprināja apstāklis, ka “brieža sauciens” atgādina 42. psalma sākumu: “Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc pēc Tevis, ak, Dievs”. Savukārt bruņu motīvs atgādina Pāvila Vēstuli efesiešiem, 6:11-14: “Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām (..) stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās.”

Patrikam piedēvētās lūgšanas daļa “Kristus ar mani / Kristus pirms manis / Kristus aiz manis / Kristus iekš manis…” ir ārkārtīgi slavena. Minot tikai divus nesenus tās izmantojuma piemērus, ticības krīzi piedzīvojošs priesteris spāņu aktiera Havjē Bardema tēlojumā to skaita amerikāņu režisora Terensa Malika filmā Uz brīnumu (To The Wonder, 2012). Ievērojamais igauņu komponists Arvo Perts no šī teksta ir radījis skaņdarbu “Brieža sauciens” (Deer’s Cry, 2007). Skaņdarba pirmatskaņojumu izpildīja Akadēmiskais koris Latvija diriģenta Māra Sirmā vadībā 2008. gadā un to var noklausīties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=wWxZf5ayDiI. Citu satriecošu ierakstu angļu a cappella okteta “Voces8” izpildījumā (2020) vai noklausīties un noskatīties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=Ir3htl3UlBk.[1]

Gulošs sv. Patriks svēta mūku, kurš tur grāmatu. Francija, 13. gadsimta 2. ceturksnis (Londona, Britu bibliotēka, MS Royal 20 D VI, f 213v). Avots: https://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2014/03/the-legacy-of-st-patrick.html

Es sasaistu sevi šodien
Ar Trīsvienības piesaukšanas vareno spēku
Ar ticību Trejādībai,
Apliecinot Visuma radītāju kā Vienu Vienīgu.

Es sasaistu sevi šodien
Ar Kristus dzimšanas spēku, ar Viņa kristības spēku,
Ar Viņa krustā sišanu un apbedīšanu,
Ar Viņa augšāmcelšanos un uzkāpšanu Debesīs,
Ar Viņa Otro atnākšanu Tiesas dienā.

Es sasaistu sevi šodien
Ar Serafu mīlestības spēku,
Eņģeļu paklausībā,  
Arheņģeļu kalpībā,   
Cerībā uz augšāmcelšanos savai algai,
Patriarhu lūgšanās,   
Praviešu pareģojumos,  
Apustuļu sludināšanā,
Biktstēvu ticībā,   
Svēto jaunavu šķīstībā,  
Taisno vīru darbos.

Es sasaistu sevi šodien,  
Ar Debesu spēku,
Ar saules gaismu,
Ar mēness blāzmu,
Ar uguns versmu,
Ar zibens spērienu,
Ar vēja brāzmu,
Ar jūras dzelmi,
Ar zemes līdzsvaru,
Ar klinšu cietību.

Es sasaistu sevi šodien  
Ar Dieva spēku mani vadīt,  
Ar Dieva varu mani uzturēt,  
Ar Dieva gudrību mani mācīt,  
Ar Dieva aci mani redzēt,
Ar Dieva ausi mani dzirdēt,  
Ar Dieva vārdu mani uzrunāt,  
Ar Dieva roku mani sargāt,  
Ar Dieva ceļu ritēt man priekšā,  
Ar Dieva vairogu mani aizsegt,  
Ar Dieva debespulkiem mani aizstāvēt
No ļauno garu lamatām,  
No netikumu kārdinājumiem,
No dabas vilinājumiem,
Pret ikvienu, kurš man vēl ļaunu,
Tuvu vai tālu,
Vienatnē vai pulkā.

Es piesaucu šodien šos spēkus
Pret ikvienu naidīgu, ļaunu varu,  
Kas uzglūn manai miesai un dvēselei,  
Pret viltus praviešu apvārdošanu,
Pret pagānu tumšām burvestībām,  
Pret ķeceru melīgiem likumiem,  
Pret elkdievības mānekļiem,  
Pret magu un druīdu buršanām,
Pret visām zinībām, kas paverdzina cilvēka dvēseli.

Kristu, pasargā mani šodien,  
No indes, no uguns,
No noslīkšanas, no nāvējošām brūcēm,
Lai es plūcu bagātīgus augļus.

Kristus ar mani, Kristus pirms manis,  
Kristus aiz manis, Kristus iekš manis,
Kristus zem manis, Kristus virs manis,  
Kristus man pa labi, Kristus man pa kreisi,  
Kristus, kur apguļos, Kristus, kur apsēžos,
Kristus, kur nostājos.

Kristus katrā sirdī, kas par mani domā,  
Kristus katrā mutē, kas par mani runā,  
Kristus katrā acī, kas mani skata,  
Kristus katrā ausī, kas mani dzird.

Es sasaistu sevi šodien, 
Ar Trīsvienības piesaukšanas vareno spēku
Ar ticību Trejādībai,
Apliecinot Visuma radītāju kā Vienu Vienīgu.

Pestīšana nāk no Kunga, pestīšana nāk no Kunga,
Pestīšana nāk no Kristus,
Lai Tava pestīšana, Kungs, vienmēr ir ar mums!  
Amen.[1] Teksts latviskots no gēlu valodas angļu parindeņa grāmatā Whitley Stokes, The Tripartite life of Patrick with Other Documents Relating to that Saint, Part I, London, 1887, pp. 47–53, izmantojot arī tulkojumu no: James Henthorn Todd, St. Patrick, Apostle of Ireland, A Memoir of his Life and Mission, 1864.

Tulkoja un sagatavoja A. Irbe.

Print Friendly, PDF & Email

Vēlos saņemt apkopojumus uz norādīto adresi: