Saruna par Satversmes 99. pantu

Agnese Irbe un Krišjānis Lācis sarunājas ar valststiesību ekspertu Prof. Dr. iur. Ringoldu Balodi par Satversmes 99. pantu, kurā pasludināta reliģijas brīvība un valsts un baznīcas šķirtība. Balodis stāsta par šī panta pieņemšanas vēsturi atjaunotajā Latvijā, tā nepieņemšanu Satversmes sapulces laikos, šī panta anahronisko raksturu, atšķirībām starp to, kas rakstīts likumā un kā notiek praksē, kā arī norāda uz baznīcu krišanu valsts struktūru slazdā. Lācis vaicā, vai likuma skatījumā baznīca ir uzskatāma par parastu nevalstisko organizāciju, savukārt Irbe atgādina, ka kristieši arī ir daļa no Satversmē noteiktās Latvijas tautas kā suverēna.

Literatūra:

Ringolds Balodis, “99. pants: Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts”, Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Sag. autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. 319.–343. lpp. Skat. http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2016/07/99_PANTS.pdf

Ja gribat šo un citas aplādes klausīties savā telefonā, ceļojot vai pārvietojoties, mājas darbus darot vai strādājot, piesakieties Telos aplādēm kādā no šīm vietnēm: Spotify vai Google podcasts.

Ierakstīts studijā “Ambona”.

Print Friendly, PDF & Email

Vēlos saņemt apkopojumus uz norādīto adresi: